Спортен комплекс, Несебър

          Концепция

 • Визуална идентичност, лесна ориентация и достъп към всички обществени зони
 • Контекст; използване на традиционни, местни, естествени материали
 • Многофункционални пространства
 • Зелена архитектура
 • Минимизиране застроения обем за сметка на откритите външни пространства

          Устойчива архитектура

 • Възобновяеми енергийни източници; геотермална енергия
 • Термални буфери; земя, воден обем
 • Регулиране на естествени въздушни потоци за отопление и охлаждане
 • Осигуряване на естествено разсеяно осветление във всички обществени зони
 • Автономност на водния ресурс
 • Материали с изключителна трайност; дълъг експлоатационен цикъл
 • Минимизиране вредни емисии от транспорт при строителство и експлоатация

          Параметри

 • местоположение: Несебър
 • архитекти: Р.Първанов, И.Галев, Е.Чакърова, Т.Атанасова
 • фаза: национален открит конкурс
 • площ УПИ: прибл.18000 кв.м
 • РЗП: 8500 кв.м
 • дата: 06.2014

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).