Lodge in Cusco, конкурс MP 2004

  • проектанти: проф.арх. Евлоги Цветков, арх. Искрен Галев, арх. Йоана Петкова, арх. Христо Петков
  • фаза: идеен проект за конкурс, Мачу Пикчу 2004
  • дата: 01.2004
  • награди: първо място в конкурса 'Архитектурна идея' 2006, категория обществени обекти

Сградата е разположена на склона на връх Путукуси срещу историческия комлекс Мачу Пикчу. Състои се от хотелска част с 20 стаи, панорамна общодостъпна площадка, обществено обслужване – ресторант, фоайе, администрация и медицински пункт.

Проблеми:

  • Вписване в среда, наситена с историческо наследство и уникална природа, в близост до един от световните паметници на културата;
  • Разполагане на сградата върху изключително стръмен терен, без трайно да се нарушава средата;
  • Енерго снабдяване и енерго източници.

Концепция:


Създадена е пространствена структура, като са използвани изцяло съвременни технологии и материали. Подчертан е контрастът между трайното минало и преходното настояще, като по този начин се изявява изцяло значимостта на съществуващата среда, а съвременната структура придобива характер на нещо временно.

Съвременният култ към слънцето несъмнено е използването на слънчевата енергия, като алтернатива на изчерпващите се енергийни ресурси на земята. Проектът предвижда използването на слънчевата енергия по два начина. Първият е традиционно улавяне на слънчевите лъчи чрез колектори с голяма площ, разположени под най-подходящия ъгъл, съобразен с ориентацията на сградата и географското местоположение. Вторият начин е използване на директни слънчеви лъчи за затопляне на помещенията чрез остъкляване на фасадите и покривите. Регулирането на достъпа на слънчевите лъчи е с жалузи, което дава възможност за цялостно затваряне през нощта за намаляне на топлинните загуби. Комбинирането на двата метода осигурява максимална енергоефективност на структурата.

Сградата се състои от отделни обеми, свързани с вертикални и хоризонтални комуникации. Обемите се изграждат от еднакви пространствени модули, които се изготвят предварително заедно със стандартно обзавеждане и се монтират на място. Структурата е почти изцяло сглобяема и на практика представлява мостова конструкция, точково подпряна, позволяваща премостване на неудобните участъци без моделиране на релефа.

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).