НХА 2005, ескизен проект

 • проектанти: арх. Т.Добрева, арх. И.Галев
 • местоположение: София
 • фаза: ескизен проект
 • дата: 03.2005
Концептуална разработка в конкурса за разширение и реконструкция на Национална художествена академия, която стана основа на трето премираният проект. Този ескиз определи основните параметри в ситуационно, структурно и функционално отношение
на сградата разработена в конкурсния проект и в основни линии оформи цялостната концепция.
 • вписване в среда наситена със значими архитектурни исторически паметници
 • заемане на подходящо място в архитектурната йерархия
 • подчертаване значимостта на съществуващата сграда на НХА - паметник на културата
 • запазване на зелената система
 • минимален обем на застрояване
 • съвременен архитектурен облик
 • енергоефективни решения

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).