НХА 2005, национален конкурс, III премия

 • проектанти: проф. арх. Евлоги Цветков, арх. Искрен Галев, арх. Татяна Добрева, арх. Боряна Хаджистоянова, художник Момчил Цветков
 • визуализации: арх. И. Галев
 • застроена площ: 2715 кв.м.
 • РЗП: 21390 кв.м.
 • застроен обем: 67896 куб.м.
 • фаза: национален конкурс, 3-та награда
 • дата: 05.2005
Предлаганата пространствена композиция се мотивира от следните фактори:
 • Академията, като рамкиращ елемент на площад „Ал. Невски” и като баланс на Галерията за чуждестранно изкуство;
 • Академията в диалог с Народната библиотека;
 • Съхраняване автономното обемно и образно въздействие на съществуващата част – паметник на културата;
 • Подчертаване на оста изток – запад и продължение на пространството пред Народната библиотека
 • Запазване на зелената система
 • Организиране на парковата композиция с отчитане на оста изток – запад, диагонала към бъдещия Ректорат, алеята водеща към паметника на Климент Охридски и алеята, водеща към директния вход на музея на академията.Следвайки формалната логика, пресечната точка на тези оси мотивира появата на пластика като художествена доминанта.
 • Архитектурният образ е респектиран от храма „Александър Невски”, Народното събрание, Галерията за чуждестранно изкуство, Народната библиотека, Софийския университет и паметниците на светите братя Кирил и Методий, Климент Охридски, недалечното местоположение на паметника на Апостола и на цар Освободител.
 • Съвременен архитектурен образ. Високотехнологичен детайл на двойната фасада, енергоефективност и благоприятен вътрешен микроклимат. 

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).