Административна сграда, Приста Ойл, Русе

Конкурсът за нова представителна сграда на "Приста Ойл" в Русе e спечелен през 2005г. от екип с главен проектант проф. арх. Евлоги Цветков, дизайнер Момчил Цветков и визуализации арх. Искрен Галев. В последсдвие e възложено проектирането на идейна и техническа фаза въз основа на които e издадено и строително разрешение.
 • местоположение: Русе
 • главен проектант: проф. арх. Евлоги Цветков
 • проектанти: проф. арх. Евлоги Цветков, арх. Татяна Добрева, арх. Искрен Галев
 • дизайнер: Момчил Цветков
 • визуализации: арх. Искрен Галев
 • фаза: технически проект
 • възложител: "Приста Ойл" АД
 • застроена площ: 1112 кв.м
 • РЗП: 3525 кв.м
 • дата: 07.2005

Съдържание

 • първо ниво: фоайе, конферентна зала, офиси отдели, стая за почивка, столова, кухня с анекси, санитарни възли
 • сутеренно ниво: гараж за четири коли, фитнес, съблекални, технически помещения, складове, охрана
 • второ ниво: фоайе, заседателна зала, кабинети на председателите, офиси, санитарни възли, озеленени покривни тераси
 • трето ниво: фоайе, офиси, санитарни възли

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).