Хлебозавод, София

  • местоположение: гр. София
  • гл.проектант: АДА ООД, ръководител арх. Р.Първанов
  • проектанти: АДА, Контрастер
  • 3D модел: Контрастер
  • визуализации: ВБ студио, Контрастер
  • фаза: работен проект, реализация
  • площ : 26264 кв.м
  • година: 2011

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).