Хотел и офиси, Младост, София


  • местоположение: Младост 1, София
  • архитекти: Р. Първанов, И. Галев, Е. Чакърова
  • визуализации: арх. И.Галев, арх. Е.Чакърова
  • фаза: идеен проект
  • площ УПИ: 1570 кв.м
  • площ хотел: 1564 кв.м
  • площ офиси: 4908 кв.м
  • РЗП: 6472 кв.м
  • дата: 01.2013

Проекти

©2018 Contraster Ltd. Всички права запазени.

Този уеб сайт е създаден от Николай Ангелов (графичен дизайн) и Димо Димов - dimodi (програмиране).